Přednáška Logika a fuzzy logika

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Pardubice
Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa
zvou všechny zájemce na přednášku

Logika a fuzzy logika

Přednášející:
Prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

Matematická logika zůstává základem všech matematických úvah. V minulém století ale začala hlubší analýza přirozeného jazyka ve vztahu k logice a metodologii věd. Postupně se ukazovalo, že klasickou logiku lze rozšířit tak, aby byla užitečná nejen pro chápání teoretických poznatků, ale aby byla také pružnějším nástrojem modelování v přírodovědných a technických oborech, medicíně a ekonomii. Přitom se uplatňovaly jak metody klasické logiky, tak i teorie pravděpodobnosti a statistiky. Vznik fuzzy logiky umožnil v souvislosti s počítačovou technologií rozvoj modelování rozsáhlých nelineárních systémů přirozenějším způsobem, než by tomu bylo například prostředky klasické matematiky. Přednáška poukáže na kořeny těchto metod.

Přednáška se koná ve čtvrtek 19. října 2017 v posluchárně A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách), začátek v 17:00. Vstup volný.

19. Říjen 2017 - 15:00
posluchárna A3 budova univerzitní auly v Pardubicích Polabinách
Kontaktní osoba: 
Mgr. Libor Koudela Ph.D.
E-mail: 
libor.koudela@upce.cz