FRVŠ - projekty řešené v roce 2006-2013

FRVŠ - projekty řešené v roce 2013

Mlynařík Ladislav, Ing., Ph.D.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace vybavení laboratoře pro výuku elektrotechnických měření FRVS/2013/758 Sýkora Petr, Ing. 1-12/2013
Modelové pracoviště inteligentních energetických systémů FRVS/2013/717 Černý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2013
Modelové pracoviště nadřazeného řízení trakčního podvozku FRVS/2013/711 Lenoch Václav, Ing., Ph.D. 1-12/2013
Využití vícekanálového georadaru pro výuku diagnostiky a monitoringu inženýrských dopravních staveb FRVS/2013/475 Doležel Vladimír, doc. Ing., CSc. 1-12/2013

FRVŠ - projekty řešené v roce 2012

Mašek Zdeněk, Ing., Ph.D.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace laboratoře pro výuku aplikace mikroprocesorové a řídící techniky FRVS/2012/694 Mlynařík Ladislav, Ing., Ph.D. 1-12/2012
Inovace laboratoře pro výuku základů elektroniky, elektrotechniky a číslicové techniky FRVS/2012/698 Dvořák Karel, Ing. 1-12/2012
Inovace odborné laboratoře pro výuku energetiky FRVS/2012/709 Černý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2012

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011

Tesař Miroslav, doc. Ing., CSc.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace a rozvoj laboratoří technických oborů FRVS/2011/248 Lata Michael, doc. Ing., PhD. 1-12/2011
Inovace studijního předmětu Geodézie a kartografie na Dopravní fakultě Jana Pernera FRVS/2011/976 Šmejda Aleš, Ing., Ph.D. 1-12/2011
Inovace technického studijního předmětu Digitální navrhování na Dopravní fakultě Jana Pernera FRVS/2011/1105 Lopour Pavel, Ing., Ph.D. 1-12/2011
Inovace technického vybavení pro výuku elektrotechnických předmětů FRVS/2011/3298 Dvořák Karel, Ing. 1-12/2011
Inovace tribotechnické laboratoře FRVS/2011/287 Machalíková Jaroslava, doc. RNDr., CSc. 1-12/2011
Inovace vybavení laboratoře pro výuku techniky tyristorových výkonových měničů FRVS/2011/1007 Černý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2011

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010

Krmela Jan, doc. Ing., Ph.D.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Experimentální modelování kompozitů pro automobily FRVS/2010/1057 Mlynařík Ladislav, Ing., Ph.D. 1-12/2010
Inovace a rozvoj tribotechnické laboratoře FRVS/2010/16 Machalíková Jaroslava, doc. RNDr., CSc. 1-12/2010
Inovace laboratoře pro výuku technických předmětů FRVS/2010/1101 Doleček Radovan, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2010
Inovace vybavení laboratoře pro výuku odborných předmětů s podporou programu Matlab/Simulink FRVS/2010/902 Pidanič Jan, Ing., Ph.D. 1-12/2010

FRVŠ - projekty řešené v roce 2009

Pidanič Jan, Ing., Ph.D.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace laboratorní výuky předmětů obecné elektrotechniky a elektrického měření FRVS/2009/1445 Černý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2009
Inovace vybavení laboratoře pro výuku elektroniky a diagnostiky silničních vozidel FRVS/2009/1017 Mašek Zdeněk, Ing., Ph.D. 1-12/2009

FRVŠ - projekty řešené v roce 2008

Schmidová Eva, prof. Ing., Ph.D.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace laboratoře elektronové mikroskopie FRVS/2008/483 Šimánek Jiří, Ing., Ph.D. 1-12/2008
Inovace předmětů zaměřených na počítačové simulace a konstrukce elektronických obvodů FRVS/2008/1808 Doleček Radovan, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2008
Počítačová učebna CAD FRVS/2008/409 Šefčík Ivo, Ing., Ph.D. 1-12/2008

FRVŠ - projekty řešené v roce 2007

Doleček Radovan, doc. Ing., Ph.D.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace elektrotechnické laboratoře pro výuku FRVS/2007/1523 Novák Jaroslav, prof. Ing., CSc. 1-12/2007
Inovace předmětu "Řízení jakosti a spolehlivosti v dopravě" FRVS/2007/1857 Lánský Milan, prof. Ing., DrSc. 1-12/2007
Inovace speciální počítačové učebny dopravních technologií FRVS/2007/722 Kleprlík Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2007
Rozvoj laboratoře Katedry dopravní infrastruktury DFJP UPa FRVS/2007/1401 Doležel Vladimír, doc. Ing., CSc. 1-12/2007

FRVŠ - projekty řešené v roce 2006

Lánský Milan, prof. Ing., DrSc.

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace předmětu řízení a kontrola jakosti v dopravě a jeho využití pro univerzitu třetího věku FRVS/2006/1784 Píša Radek, Ing. 1-12/2006
Softwarová podpora výuky předmětů zaměřených na počítačovou grafiku FRVS/2006/914 Machalík František, RNDr. 1-12/2006
Tvorba laboratorní výuky v předmětech zaměřených na automobilní techniku FRVS/2006/1462 Gregora Stanislav, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2006
Zavedení nového předmětu "Projektový management" FRVS/2006/289 Kampf Rudolf, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2006

Zdroj: IS UPa