Uchazeči

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy.

Třístupňové strukturované studium je tvořeno bakalářskými, navazujícími magisterskými a doktorskými studijními programy v prezenční formě nebo v kombinované formě studia.

Výuka probíhá v moderním univerzitním kampusu nedaleko centra města nebo v univerzitním areálu v Pardubicích – Doubravicích, kde je nově vybudované Výukové a výzkumné centrum v dopravě. Kontaktní výuka kombinované formy studia oborů Dopravní management, marketing a logistika, Technologie a řízení dopravy a oboru Management elektronických komunikací a poštovních služeb zpravidla probíhá na dislokovaném pracovišti DFJP v Praze na Florenci, a to zpravidla jednou za čtrnáct dní dva pracovní dny za sebou.

Většina absolventů fakulty nachází uplatnění v oboru, který vystudovali. Studijní plány jednotlivých oborů jsou však koncipovány v dostatečné šíři, aby poskytly absolventům potřebnou flexibilitu při volbě zaměstnání v dnešní dynamicky se vyvíjející znalostní společnosti. Tímto přístupem dosahuje DFJP téměř stoprocentního okamžitého uplatnění všech svých absolventů na trhu práce.

 

Den otevřených dveří Dopravní fakulty Jana Pernera

Přijďte se v úterý 30. 1. 2017 seznámit s Dopravní fakultou Jana Pernera - poznejte jednotlivé obory a navštivte výukové laboratoře. Můžete si popovídat s vyučujícími i studenty, kteří jednotlivé obory studují. Návštěvníky, kteří budou chtít vidět naše nové laboratoře v Doubravicích, dopravíme autobusem tam i zpět (z naší fakulty).  
Více informací naleznete na www.dfjp.cz/dod.

false

Průjezd Dopravkou

Pro zájemce o studium na Dopravní fakultě Jana Pernera pořádáme akci Průjezd Dopravkou, kde se dozví jaké obory může studovat, jaké jsou možnosti studia v zahraničí a také navštíví Dopravní sál, koleje, menzu, knihovnu a Výukové a výzkumné centrum v dopravě. Další informace naleznete na přiloženém letáčku.

false
Název souboruVelikost
PDF icon Průjezd Dopravkou419.46 KB
false