Rozvojové projekty

Rozvojové projekty představují pro fakultu zásadní nástroj strategického řízení instituce jako celku. V ročních aktualizacích je sestavena skladba rozvojových projektů vycházejících ze stanovených prioritních oblastí tak, aby systematicky docházelo k naplňování cílů stanovených v Dlouhodobém záměru a jeho aktualizaci.