Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra mechaniky, materiálů a části strojů
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 184
E - mail: ladislava.dufkova@upce.cz