Katedra informatiky v dopravě

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra informatiky v dopravě
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 206
E - mail: lenka.danilovicova@upce.cz