Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky

Katedra dopravního managementu, marketignu a logistiky (KDMML) sídlí v kampusu Univerzity Pardubice (UPa), v modré budově Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) v 1.  a 2. patře.

Kontaktní adresa KDMML:

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky
Studentská 95
532 10 Pardubice

Sekretářka KDMML:

Bc.
Renata
Martinová

Dopravní fakulta Jana Pernera

renata.martinova@upce.cz
466 036 563

 

Více informací o oboru Dopravní management, marketing a logistika naleznete zde.

false