Dislokované pracoviště Česká Třebová

bylo zřízeno v souladu s akreditačním projektem v roce 1993. Je organizační jednotkou Dopravní fakulty Jana Pernera zřízenou za účelem plnění úloh v oblasti vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti.

Pracoviště je sídlem většiny pracovníků Oddělení kolejových vozidel a vedení akreditované zkušební laboratoře Dopravní fakulty Jana Pernera.