Centrum kompetence drážních vozidel

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Centrum kompetence drážních vozidel
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 187, 466 036 508
E - mail: bohumil.culek@upce.cz